• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

Czy analiza finansowa rzeczywiście jest przydatnym narzędziem?

admin      0    94 Views

Czy analiza finansowa rzeczywiście jest przydatnym narzędziem?

Każdy przedsiębiorca doskonale wie, jak ważną kwestią jest analiza finansowa, która ma wpływ na rozwój całej firmy i pozwala na lepsze jej kontrolowanie. Pochopne działania mogą stać się źródłem niemałych problemów, łącznie ze stratami finansowymi. Analiza finansowa jest pewnego rodzaju obserwacją poszczególnych obszarów firmowych finansów, na podstawie której można wysunąć konkretne wnioski. Wszystko to służy do usprawnienia całego przedsiębiorstwa i uchronienia się przed niekorzystnymi sytuacjami.

Po co komu analiza finansowa?

Analiza finansowa jest źródłem bardzo wielu przydatnych przedsiębiorcy informacji na temat prowadzonego przez niego biznesu. Ma on możliwość dogłębnego poznania zakresu firmy i określenia jej aktualnego stanu. Chodzi tutaj przede wszystkim o jej rentowność, kwestię płynności finansowej i zadłużenie. Wyniki takiej analizy pozwalają na podjęcie dużo bardziej precyzyjnych i trafnych decyzji strategicznych. Służy do zoptymalizowania pracy całego przedsiębiorstwa i uzyskiwanych przychodów. Niemożliwe jest optymalne zarządzanie swoją firmą bez znajomości jest rzeczywistego stanu. Ten z kolei z biegiem czasu ulega większym lub mniejszym zmianom. Odpowiedzialny przedsiębiorca trzyma rękę na pulsie i monitoruje na bieżąco to, co dzieje się w jego firmie. Analiza finansowa jest pomocnym narzędziem również dla inwestorów. Za jej pomocą możliwe staje się ocenienie efektywności gospodarki finansowej danej działalności gospodarczej. Łatwiej jest wobec tego podjąć adekwatne decyzje odnośnie bieżących i planowanych inwestycji. Jako że na podstawie analizy finansowej można uzyskać informacje na temat wypłacalności danej firmy, korzystają z niej różnego typu instytucje kredytujące. To właśnie w oparciu o taką analizę finansową podejmowane są decyzje związane z udzieleniem pożyczki konkretnemu przedsiębiorcy.

Jaki rodzaj analizy finansowej wybrać?

Do wyboru mamy trzy rodzaje analiz finansowych. Każda ma konkretne zastosowanie. Pierwszą jest analiza wstępna, która przeprowadzana jest przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z biznesem. Pozwala ona na ocenienie efektywności zasadności przedsiębiorstwa. Jest to pomocne narzędzie na etapie sprowadzania planów. Kolejną opcją jest analiza bieżąca, służąca do kontrolowania realizowanych czynności biznesowych. Tego typu analiza przeprowadzana jest głównie po to, aby uchronić przedsiębiorstwo przed podejmowaniem niekorzystnych działań. Za jej pomocą można szybko wykryć nieprawidłowości. Często analiza ta nazywana jest analizą operatywną.
Do wyboru mamy też analizę następczą. Dotyczy ona przede wszystkim działań, które zostały podjęte w przyszłości. Na jej podstawie oceniane są ich rezultaty. Bieżąca sytuacja przedsiębiorstwa wynika z podjętych wcześniej decyzji. Często zdarza się tak, któraś z nich była niekorzystna dla firmy, ale przedsiębiorca nie zdaje sobie z tego sprawy. Trudno jest wówczas naprawić popełnione błędy, jeśli nie wie się, co było ich źródłem. Z pomocą przychodzi właśnie analiza następcza, która pozwala na wykrycie i określenie nieopłacalnych/szkodzących decyzji. Wyciągnięcie odpowiednich wniosków z takiej analizy, zmniejsza ryzyko ponownego popełnienia błędu.

Artykuł powstał we współpracy z eanaliza.pl/analiza-finansowa

Leave a Reply