• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

Po co komu usługi bhp?

admin      0    119 Views

Po co komu usługi bhp?

W przypadku każdego zakładu pracy kluczowe jest to, aby zachować podstawowe zasady BHP. Nowi pracownicy muszą przejść specjalne szkolenie, które ma służyć zapoznaniu ich z zagrożeniami i tym, jak ich unikać, aby zminimalizować ryzyko. Przedstawiane są przeróżne zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy. Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do przeprowadzenia szkoleń BHP, bo za karygodne uznaje się dopuszczenie pracowników do pracy bez znajomości obowiązujących przepisów. Ma to takie samo znaczenie jak posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności na danym stanowisku pracy.

To warto wiedzieć na temat usług BHP

Obecnie możemy przebierać w firmach zewnętrznych, które oferują usługi BHP. Każda osoba przebywająca w zakładzie pracy musi najpierw przejść przez szkolenie BHP i dotyczy to nie tylko pracowników, ale też pracodawców. Nie ma znaczenia to, czym dana osoba się zajmuje, jaki ma staż pracy i jaką pełni funkcję w przedsiębiorstwie, musi podobnie jak wszyscy ukończyć szkolenie BHP. Może być ono wstępne lub okresowe. Nowi pracownicy muszą przejść szkolenie wstępne już pierwszego dnia, w którym zostali zatrudnieni. Ma to miejsce jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek obowiązków pracowniczych. Po roku od odbycia szkolenia wstępnego należy przeprowadzić szkolenie okresowe BHP. Warto od razu zaznaczyć, że wszystko to odbywa się w godzinach pracy, a wszelkie związane z tym koszty ponoszone są przez pracodawcę.

Usługi BHP mogą mieć postać kursu lub seminarium. W zależności od firmy szkolenie może trwać od paru do kilku godzin. W tym czasie przedstawiane są pracownikom przepisy odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku pracodawców i osób odpowiedzialnych za kierowanie pracownikami można też mówić o samokształceniu kierunkowym. Jeśli dana osoba została zatrudniona na stanowisku robotnicze, szkolenie BHP powinno mieć postać instruktażu. Obecnie możliwe jest w niektórych przypadkach przeprowadzanie szkoleń BHP zdalnie, czyli przez Internet. Dawniej miało to miejsce wyłącznie stacjonarnie, ale też świadczone są usługi e-learningu. Wyjątkiem są osoby piastujące stanowiska robotnicze, które nie mogą korzystać z takiej formy szkolenia.

Artykuł powstał we współpracy z http://betprim-safety.pl/

Leave a Reply