• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

Naruszenie praw autorskich – czy warto dochodzić swoich praw?

admin      0    121 Views

Naruszenie praw autorskich – czy warto dochodzić swoich praw?

Wydaje się, że tematyka związana ze znaczeniem i ochroną praw autorskich zagościła już na dobre w świadomości Polaków. Nie zmienia to faktu, że mało który obywatel naszego kraju zdaje sobie sprawę z zakresu ochrony przysługującej autorowi dzieła. Co za tym idzie, niezwykle często zdarza się, że pozwalamy, by drobne lub większe naruszenia naszych praw autorskich pozostały bez konsekwencji.
Prawo autorskie – niezbywalne i automatyczne. Polskie prawo autorskie daje twórcom stosunkowo szeroki zakres ochrony. Powszechny błąd w myśleniu na jego temat wiąże sylwetkę twórcy głównie ze znanymi postaciami kultury, jak muzycy, pisarze czy malarze. Tymczasem każdy, kto kiedykolwiek zrobił zdjęcie, prostą grafikę lub napisał post na swojego bloga, może śmiało nazywać się w świetle prawa twórcą.Co więcej, jego utwór nie musi być wcale skończony, by mógł otrzymać ochronę, nie musi także zostać rozpowszechniony w szerszym gronie. Wiele osób pozostaje także w przekonaniu, że ochrona przysługuje wyłącznie utworom, które zostały opatrzone specjalnym znakiem „copyright”, powiązanym z osobnym procesem prawnym. W rzeczywistości jednak nawet filmik, który nagrywamy z naszymi znajomymi, możemy z powodzeniem nazwać utworem, a jego kradzież stanowić będzie przestępstwo.

Prawa autorskie a realia internetu.

Warto tutaj zaznaczyć, że nie powinniśmy wahać się przy dochodzeniu swoich praw autorskich w Sieci, jeżeli stwierdzimy ich naruszenie. W wielu przypadkach wynika ono naturalnie z niewiedzy i naiwności osoby, która sięga po nasze dzieło. To częsta sytuacja zwłaszcza dla fotografów, których zdjęcia zostają omyłkowo zinterpretowane jako pochodzące z serwisu z darmową licencją, a następnie użyte dla zilustrowania artykułu.Jednak każdy doświadczony adwokat powie nam od razu, że przeważająca większość takich sytuacji nie jest niestety efektem pomyłki w dobrej wierze, a świadomego ignorowania praw twórcy. Im więcej tego typu spraw trafia na drogę sądową, tym mniejsza staje się tolerancja społeczna dla aroganckich zachowań, usprawiedliwiających kradzież dóbr artystycznych i intelektualnych.Warto wiedzieć, że naruszeń praw autorskich dopuszczają się nie tylko pojedynczy użytkownicy Internetu, pragnący skorzystać z owoców czyjejś pracy bez ponoszenia kosztów. Dotyczy to niestety także poważnych, uznanych społecznie instytucji, jak znane czasopisma, muzea czy nawet urzędy.Skuteczna pomoc prawna – sposób na sukces. Niejeden twórca, któremu zdarzyło się zetknąć z sytuacją bezprawnego wykorzystania jego dzieła, waha się przed podjęciem odpowiednich kroków w sprawie dochodzenia swoich roszczeń. Częstym powodem jest tu nie tyle nieznajomość przepisów, co zagubienie w ich gąszczu. Dlatego też uzyskanie kompetentnej pomocy prawnej, jaką może zapewnić adwokat lub kancelaria prawnicza wyspecjalizowana w prawie autorskim, może stanowić tu różnicę pomiędzy sukcesem a porażką.

Nie zapominajmy przy tym, że nie chodzi tu wyłącznie o kwestie moralne czy artystyczne – za naruszenie praw autorskich polskie prawo przewiduje kilka typów kar finansowych. Ma to za zadanie zrekompensować twórcy zarówno straty zarobkowe, jakie poniósł w wyniku nieuprawnionego rozpowszechniania utworu, jak i mniej wymierną, ale równie istotną szkodę, wynikającą z wprowadzenia utworu do kultury bez zgody autorskiej.
Artykuł powstał we współpracy z adwokat-babiarz.pl

Leave a Reply